Ỷ Thiên Ứng Long Ký

Ỷ Thiên Ứng Long Ký

Ỷ Thiên Ứng Long Ký Review Rating: 9.57 out of 10 based on 4891139 reviews. 0
Tác giả : editor - | 13:57 27/04/2019 | 4,891,139 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn tình
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:4,891,139

Nhu nhược con bướm cánh là có thể nhấc lên thật lớn gió lốc, chết mà sống lại người có thể làm được nào một bước đâu? Thả xem một giới cô nhi dũng lưu lạc giang hồ, lần lượt tham dự võ lâm đại sự, ảnh hưởng mọi người vận mệnh, điên đảo giang hồ cách cục, nhiều lần trải qua ân oán tình thù, đem giang sơn mỹ nhân tẫn chưởng trong tay.