Xuân Dã Tiểu Thần Y

Xuân Dã Tiểu Thần Y

Xuân Dã Tiểu Thần Y Review Rating: 9.91 out of 10 based on 32428 reviews. 0
Tác giả : editor - | 10:17 06/12/2019 | 6,444,480 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn tình
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:6,444,480

Thân làm mỹ nhân câu duy nhất thanh niên, Lâm Đại Bảo một mực lấy phục vụ tốt toàn thôn nữ nhân làm nhiệm vụ của mình.

Thẳng đến trong lúc vô tình được Vu Hoàng truyền thừa, Lâm Đại Bảo mới phát giác mỹ nữ hộ khách càng nhiều.

Trong thôn nuôi nuôi cá trồng trồng rau, thay mỹ nữ bắt mạch một chút ngực lớn, xuân dã tiểu thần y sinh hoạt vô cùng sung sướng.