Wolverine: The Death Song of J. Patrick Smitty (One Shot) – Truyện tranh

Wolverine: The Death Song of J. Patrick Smitty (One Shot) – Truyện tranh

Wolverine: The Death Song of J. Patrick Smitty (One Shot) – Truyện tranh Review Rating: 8.83 out of 10 based on 8473 reviews. 0
J. Patrick Smitty, một gã tội phạm đầu đường xó chợ đã phải đối diện với tất cả những tội lỗi trong cuộc đời khi phi vụ cuối cùng của hắn đã khiến một người nổi giận: Wolverine.