Vương Gia Ta Biết Sai Rồi

Vương Gia Ta Biết Sai Rồi

Vương Gia Ta Biết Sai Rồi Review Rating: 9.73 out of 10 based on 4392742 reviews. 0
Tác giả : editor - | 15:07 20/03/2019 | 4,392,742 Lượt xem
Mở mắt ra, mở mắt ra lần nữa, trời ạ, đây là đâu a? Là bệnh viện sao? Không đúng, nóc phòng bệnh viện không phải là ngói a! Bác sĩ không phải là đã xuống báo cho nàng là bệnh tình nguy kịch lắm sao? Làm sao nàng không chết chứ, vừa mới chuẩn bị ngồi dậy quan sát thêm, nhưng dùng sức thế nào cũng không thể chống mình đứng lên được. Mễ Tiểu Tây rốt cuộc hét lên một tiếng, “A”, cánh tay này làm sao nhỏ như vậy, thanh âm cũng không đúng a, nàng hơn hai mươi tuổi là người trưởng thành làm sao phát ra thanh âm trẻ nít vậy? “Tiểu tổ tông của ta ơi, đợi ta một chút, thật là nôn nóng, ơi, ơi , đừng khóc, đừng khóc, bà vú này cho ngươi ăn”. Mễ Tiểu Tây còn đang hóa đá, đàn bà kia tự xưng là bà vú bưng một chén không biết là đồ gì đặt trên cái băng ghế ngồi ở bên giường, sau đó đem nàng ôm lấy, cười híp mắt dụ dỗ. Một lát sau sau, Mễ Tiểu Tây rốt ...