Võng Du Thời Kì: Gấp Trăm Lần Khen Thưởng

Võng Du Thời Kì: Gấp Trăm Lần Khen Thưởng

Võng Du Thời Kì: Gấp Trăm Lần Khen Thưởng Review Rating: 9.74 out of 10 based on 6079009 reviews. 0
Tác giả : editor - | 13:02 02/03/2020 | 6,079,009 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn tình
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:6,079,009

Võng du thời kì đến, địa cầu đối mặt sinh tử tồn vong, mà chính phủ phát minh ra một cái võng du, trong trò chơi lấy được hết thảy, đều có thể xuất hiện ở hiện thực bên trong.

Người chơi Giang Trần, tại tiến nhập trò chơi sau đó, thức tỉnh thần cấp thiên phú, gấp trăm lần khen thưởng.

Mở rương lấy được trang bị, gấp trăm lần khen thưởng!

Hoàn thành đủ loại nhiệm vụ, gấp trăm lần khen thưởng!

Tham gia bất kỳ hoạt động gì, gấp trăm lần khen thưởng!

Thậm chí ngay cả đánh chết BOSS, cũng có thể gấp trăm lần khen thưởng!

Kết quả là một cái vô địch người chơi sinh ra!

– —

Tuyệt đối sảng văn!!!!!

(Câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, chớ bắt chước.)