Võ Thần Thế Giới

Võ Thần Thế Giới

Võ Thần Thế Giới Review Rating: 9.82 out of 10 based on 3890346 reviews. 0
Tác giả : editor - | 15:30 13/03/2019 | 3,890,346 Lượt xem

Địa Cầu bị vòng sáng thần bí bao phủ, cự hạm xuất hiện trong hư không, tiếp dẫn một phần nhân loại đến một thế giới xa lạ.

Biển cả hóa vô biên, cự thú như núi, người như rận.

Trời tách làm hai, có bàn chân ló ra, san bằng tám triệu dặm.

Đây là một thế giới không rõ ràng, vô cùng vô tận hung thú sải bước.

Đây là thời đại của cường giả, thâu lôi tráo nguyệt, dời tinh đảo hải, chỉ là niệm.

Đây là niên đại thần thoại, đây là cổ đại thời kỳ, đây là Đế Thần truyền thuyết .