Võ Hiệp Chi Đồ Tẫn Quần Hùng

Võ Hiệp Chi Đồ Tẫn Quần Hùng

Võ Hiệp Chi Đồ Tẫn Quần Hùng Review Rating: 9.77 out of 10 based on 24693 reviews. 0
Tác giả : editor - | 00:33 10/05/2019 | 5,142,328 Lượt xem

Chiến chư thiên vạn giới, chưởng lục đạo luân hồi; Thiên nếu ngăn cản ta ta tất phiên thiên, địa nếu ngăn trở ta ta tất liệt địa; Đời này, ta nhất định muốn leo lên cái kia võ đạo tuyệt đỉnh.

Mạc Thanh Cốc: “Ta nói Thần Phật đều là muốn sợ ta; ta nói Đế Hoàng đều là muốn bái ta.”

Đây là Mạc Thanh Cốc không ngừng xuyên toa ở một cái cái võ hiệp hoặc Tiên Hiệp thế giới tu luyện cố sự.

Ỷ Thiên, Thần Điêu, Thiên Long, Tiếu Ngạo, Thiên Hạ Đệ Nhất, Đại Đường, Tần Thì Minh Nguyệt, Phong Vân, Tru Tiên, tiên kiếm… Từng cái thế giới gần bắt đầu. (trình tự bất định)