Vô Hạn Chi Thứ Nguyên Xâm Lấn

Vô Hạn Chi Thứ Nguyên Xâm Lấn

Vô Hạn Chi Thứ Nguyên Xâm Lấn Review Rating: 8.65 out of 10 based on 25796 reviews. 0
Tác giả : editor - | 22:13 12/06/2019 | 5,330,137 Lượt xem

Lầm vào lưu manh quảng cáo tử trạch thiếu niên, lại kết bạn đến đả thông vị diện thứ nguyên nữ chủ!

Cái này thế giới, thoát đi thực tế ràng buộc, thoát khỏi đạo đức cầm cố, không để mắt đến luật pháp chế tài, thiên mã hành không, vô câu vô thúc!

Chỉ có liêu đến tối cường nhuyễn muội, mới có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xiếc, từ đầu kỷ nguyên!

High school of the dead – Bleach – One Piece