Vô Địch Theo Làm Phản Phái Bắt Đầu

Vô Địch Theo Làm Phản Phái Bắt Đầu

Vô Địch Theo Làm Phản Phái Bắt Đầu Review Rating: 9.98 out of 10 based on 20066 reviews. 0
Tác giả : editor - | 23:23 16/03/2019 | 4,365,827 Lượt xem

“Ta Triệu Sơn Hà coi như tại đây nhảy xuống, đời này cũng tuyệt đối muốn làm một cái thiết cốt tranh tranh người tốt.”

“Đinh, đảo lộn phải trái trắng đen, tính chất ác liệt trình độ: Cấp thấp, ban thưởng phản phái giá trị + 10000!”

“Di, ta mới vừa nói cái gì à?”

Mang theo phản phái hệ thống trọng sinh đến một cái kẻ bất lực trên người, Triệu Sơn Hà tại cổ võ cùng khoa học kỹ thuật… Song song thế giới mở ra đỗi thiên đỗi địa đỗi không khí hành trình…

“Đã cái này thế giới làm người tốt không có hảo báo, cái kia liền để ta tới làm cái này phản phái.” – Nicholas. Triệu Nhật Thiên.

✍✍P/s: Truyện thì có hay có dở, kẻ thấy nó hay người thấy nó dở. Không phải ai cũng có cùng sở thích. Nên ai không thích mong hãy đóng tab lặng lẽ. Đừng buôn lời cay đắng mà làm đau khổ nhau. Vô cùng cảm ơn.