Vợ Cả Nhàn Nhã

Vợ Cả Nhàn Nhã

Vợ Cả Nhàn Nhã Review Rating: 9.59 out of 10 based on 21859 reviews. 0
Tác giả : editor - | 10:43 29/03/2019 | 4,667,552 Lượt xem

Vợ Cả Nhàn Nhã là tác phẩm truyện ngôn tình của tác giả Trúc Tử Hoa Thiên Tử kể về nữ nhân trùng sinh đoạt nô tỳ, bạn tốt, tổ mẫu yêu thương, còn có nguyên bản vị hôn phu vốn thuộc về nguyên chủ. Cái này thì cũng thôi, còn thiết kế làm cho nguyên chủ gả cho tình thánh chuyên tình với biểu muội?!