Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Vĩnh Hằng Chí Tôn Review Rating: 9.99 out of 10 based on 20135 reviews. 0
Tác giả : editor | 00:13 17/03/2019 | 4,379,089 Lượt xem

Võ chi đỉnh Phong, di sơn đảo hải, bắt tinh cầm nguyệt, nghịch loạn thời không!

Kiếm cực kỳ cảnh, Nhất Kiếm thành đạo, Nhất Kiếm thông thần, Nhất Kiếm phá vạn pháp!

Thiếu niên Lý Phù Trần, ngẫu được màu vàng tiểu phù, linh hồn không ngừng tiến hóa, tại này thiên tài như mưa, cường giả Như Vân thế giới, dùng kiếm trong tay, Đăng Lâm tuyệt đỉnh.

Thiên Địa cuối cùng có vẫn lạc, ta dục vĩnh hằng Bất Hủ.