Vân Hải Chi Thượng (Up to the sky) – Truyện tranh

Vân Hải Chi Thượng (Up to the sky) – Truyện tranh

Vân Hải Chi Thượng (Up to the sky) – Truyện tranh Review Rating: 8.81 out of 10 based on 18204 reviews. 0
Nội dung truyện Vân Hải Chi Thượng (Up to the sky):
Neo, một cậu bé một lòng tin tưởng cha mình, vì chứng thực lời cha không phải là một tên bịp, đã quyết tâm lên trên biển mây tìm sự thật. Thì ra biển mây che trời là âm mưu của người Zegna, đồng hành là một người vừa là bạn vừa là địch.