Vạn Cổ Tà Đế

Vạn Cổ Tà Đế

Vạn Cổ Tà Đế Review Rating: 9.85 out of 10 based on 2870 reviews. 0
Tác giả : editor - | 00:06 16/01/2019 | 630,386 Lượt xem

【 nhiệt huyết Sảng Văn 】 thiếu niên Tà Thiên, vận mệnh nhiều thăng trầm, ngẫu nhiên đạt được truyền thừa, Chư Giới muốn trảm. Xông Cửu Châu, sát phá non sông! Chiến Thất Giới, Tà chữ che trời!

Tiên đến, ta tru!

Phật đến, ta đồ!

Giết hết chín thành chín, lưu một đám, nhìn ta xé trời!