Vạn Cổ Cuồng Tôn

Vạn Cổ Cuồng Tôn

Vạn Cổ Cuồng Tôn Review Rating: 8.95 out of 10 based on 29464 reviews. 0
Tác giả : editor - | 11:10 11/07/2019 | 5,946,194 Lượt xem

Đệ nhất Sát Thần Giang Phong, quát tháo thập phương phong vân, lại tại thăm dò Tiên cổ di tích thời điểm, bị hồng nhan tri kỷ ám toán, mang theo có một không hai cổ kinh, trọng sinh tám ngàn năm sau!

Cả đời tình đoạn, ba đời duyên tận, lòng mang vô thượng sát ý, Giang Phong quật khởi mạnh mẽ, ngưng tụ Cửu Long Tinh Tượng, thối luyện Bất Diệt Chi Khu, lấy vô địch thân tư, đánh bạo các lộ thiên kiêu!

Ta ý, Thần không thể đỡ, ta niệm, thiên không thể diệt, một thế này, ta tất giết máu nhuộm thanh tiêu, không trên chín tầng trời cuối cùng không trả!!