Tuyệt Thế Võ Hiệp Hệ Thống

Tuyệt Thế Võ Hiệp Hệ Thống

Tuyệt Thế Võ Hiệp Hệ Thống Review Rating: 8.62 out of 10 based on 2219 reviews. 0
Tác giả : editor - | 00:57 09/01/2019 | 347,173 Lượt xem

Sống lại một đời, đạt được Đại Võ Hiệp Hệ Thống, bên trong có được kiếp trước thế giới võ hiệp trong tất cả võ công!

Tiểu Lý Phi Đao, lệ vô hư phát;

Nhất Kiếm Tây Lai, Thiên Ngoại Phi Tiên;

Cửu Âm Cửu Dương, Đạo Phật Bí Điển;

Tại cái này của mình mình quý, ngay cả Tam lưu võ học đều nghiêm cấm truyền ra ngoài thiên hạ võ lâm, Thạch Tiểu Nhạc làm theo ý mình, nhiều lần thi tuyệt nghệ, một đường cuồng ca, cuối cùng thành võ thần chi danh!