Tuyệt Thế Thần Vương Ở Đô Thị

Tuyệt Thế Thần Vương Ở Đô Thị

Tuyệt Thế Thần Vương Ở Đô Thị Review Rating: 9.64 out of 10 based on 2480 reviews. 0
Tác giả : editor - | 14:03 17/01/2019 | 729,359 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đô thị
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:729,359

Ở Thần Ma thế giới bốn trăm năm, Sở Trần nghịch thiên quật khởi, nhiều lần trải qua tang thương, rốt cuộc từ tinh không trở lại.

“Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhổ cỏ tận gốc.”