Tướng Dạ

Tướng Dạ

Tướng Dạ Review Rating: 8.85 out of 10 based on 158232 reviews. 0
Tác giả : editor - | 00:02 07/01/2019 | 158,232 Lượt xem
Lão Triều Xuân Phong đình không biết trong tay có bao nhiêu sản nghiệp như ở ngõ Bốn Bảy, ngày xưa hắn gặp gỡ không biết bao nhiêu kiêu hùng lẫn quan to, tính ra nếu như phải rời khỏi thành Trường An thì người mà nhân vật ấy đến chào ắt không phải là lão bản của cái cửa hàng trong ngõ Bốn Bảy. Nhưng hôm nay, trước khi rời đi hắn lại cố ý tới ngõ Bốn Bảy, ôn tồn chào từ biệt vị lão bản của cửa hàng này, ở trong mắt các quý nhân quyền cao chức trọng của đế quốc thì đại khái sẽ cho rằng việc người đàn ông trung niên này tới ngõ phố của Xuân Phong đình chính là để cảnh cáo rằng, sau khi ta đi rồi các ngươi cũng chớ có đến mà làm xằng.Chỉ có Ninh Khuyết hiểu rằng đó tuyệt đối không phải là lý do thực sự của việc hắn đi tới đây, hắn muốn tới đây để tự mình từ biệt người bạn đã từng kề vai chiến đấu trong đêm mưa xuân, cùng hắn ăn bát mì trứng tươi kia, chỉ ...