Túng Thiên Thần Đế

Túng Thiên Thần Đế

Túng Thiên Thần Đế Review Rating: 9.72 out of 10 based on 5582052 reviews. 0
Tác giả : editor - | 01:42 26/07/2019 | 5,582,052 Lượt xem

Một mảnh Thanh Diệp nghịch loạn năm tháng, vạch trần vạn cổ tân bí, thiếu niên từ bé nhỏ quật khởi, mai táng thần ma.

Ngủ đẹp nhất nữ nhân, giết mạnh nhất kẻ địch.

Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nghiền ép vạn giới thiên kiêu, thề muốn trở thành mạnh nhất trong lịch sử giả.

Dung hợp chín đại chân huyết, thành tựu vô thượng Thần Đế, một người một chiêu kiếm, giết hết thế gian địch!

Khương Vân hoàn toàn biến sắc, Ma Tôn bản thân cũng chỉ kém một đường liền trở thành Đế Quân. [ SuiMеng.Hiện nay cầm trong tay Thần Vẫn Kiếm, một thanh này thần bí cổ kiếm, cùng Vọng Nguyệt Đế Quân sát niệm đối lập, Vọng Nguyệt Đế Quân sát niệm thật có thể ngăn trở Ma Tôn sao?Vọng Nguyệt Đế Quân lạnh nhạt nói: “Đối với Đế Quân, ngươi thật không thể giải thích. Cho ngươi Thần Vẫn Kiếm thì lại làm sao? Không được đế, chung quy không có thể hiểu được đế. Ngươi cứ việc ra tay, bản đế vốn định thả ngươi một con đường sống, làm sao ngươi sau này nhất định sẽ làm hại Thương Sinh, đã như vậy, bản đế không thể không đưa ngươi xoá bỏ. Như trời cao có oán khí, bản đế dùng đế đạo hóa giải, cho một mình ngươi toàn lực cơ hội xuất thủ ——”“Ha ha —— bản tôn tuân theo thiên địa khí vận mà sinh, thai nghén trăm vạn năm xuất thế, lại bị phong ấn gần trăm vạn năm. Bây giờ cầm trong tay Thần Vẫn Kiếm, chỉ bằng ngươi ...