Tu Tiên Đá Thần

Tu Tiên Đá Thần

Tu Tiên Đá Thần Review Rating: 9.74 out of 10 based on 5431162 reviews. 0
Tác giả : editor - | 06:59 17/01/2020 | 5,431,162 Lượt xem
Trong Ly Phù Các, Đá Quý đang vẽ vài tấm Linh Phù. Huyền Vệ nhìn chăm chú mở lời: - Đá Quý, tại sao ngươi lại vẽ tấm phù nào cũng giống cục đá vậy? Nữa giờ trước, cậu bỏ ra bốn mươi sáu viên trung phẩm Tinh Thạch mua tám tấm Linh Phù và học chế Linh Phù. Vừa mới học xong chế Linh Phù, dùng Linh Khí để vẽ ra những thứ mình muốn, nào ngờ cậu lại vẽ ra thứ này. Vẽ đi vẽ lại nữa giờ, Đá Quý chỉ biết vẽ mỗi hình cục đá trên tấm Linh Phù cười khổ nói: - Huyền Vệ huynh, ta cũng nào có biết vẽ hình nào khác ngoài cục đá đâu. Kiểm tra lại những tấm Linh Phù cậu đã vẽ, tổng có tám tấm. Đập Đá Linh Phù ba tấm, Sắc Đá Linh ba tấm, uy lực của cả hai loại này tương đương Nguyên Anh sơ kỳ. Đại Đá Linh Phù hai tấm uy lực tương đương Nguyên Anh trung kỳ. Cảm giác thật tuyệt khi cậu vẽ một tấm phù, nó như có thứ gì đang chạy trên tay, đường nét ...