Đế quốc cường lực liên hôn (tinh tế)

 

Trọng sinh tương lai chi ta là ca sĩ

 

Luôn có tình địch muốn công lược ta (Hắc Miêu)

 

Không gian chi khí phụ lương điền

 

Tú sắc cẩm viên chi mạnh nhất nông gia nữ

 

Trọng sinh chi nông nữ độc hậu