Chú Ái Tinh Không

 

Hiền tri thiên lí

 

Đế quốc cường lực liên hôn (tinh tế)

 

Trọng sinh tương lai chi ta là ca sĩ

 

Thợ săn tiền thưởng [Tinh tế]

 

Thượng tướng đại thúc, sói tới!

 

Luôn có tình địch muốn công lược ta (Hắc Miêu)