Thám Tử Kỳ Duyên

Hãy Tắt Đèn Và Đọc

Tình Người Duyên Ma

Mắt Âm Dương

Lăng Độ Vũ

Quán Trọ Hoang Thôn

Miêu Cương Hồ Sơ Cấm Kỵ

Vô Danh Ký

Thánh Tuyền Tầm Tung

Những Vụ Án Kỳ Lạ Gặp Phải Khi Tư Vấn Tâm Lý

Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi