Yūkyū no gusha azurī no; kenja no Susu me – Truyện tranh