Yêu Túc Sơn – Truyện tranh

Yêu Túc Sơn – Truyện tranh

Yêu Túc Sơn – Truyện tranh Review Rating: 9.73 out of 10 based on 18013 reviews. 0
Nội dung truyện Yêu Túc Sơn:
Vùng núi âm u phía bắc đầy những yêu ma truyền kỳ, từ đó được đặt tên là Yêu Túc Sơn. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây...