Yêu phi bám lấy không buông – Truyện tranh

Yêu phi bám lấy không buông – Truyện tranh

Yêu phi bám lấy không buông – Truyện tranh Review Rating: 8.65 out of 10 based on 18563 reviews. 0
Được cải biên từ tiểu thuyết “Yêu phi câu câu triền: Xà vương, đến đây chơi nào”. Hắn quyền thế nghịch thiên, âm lãnh cuồng vọng, có thù tất báo, không có một nữ nhân nào đến gần hắn có thể sống sót. Vừa hay nàng ấy mới xuyên không tới không hiểu chuyện, một hồi không cẩn thận đẩy ngã hắn để XXOO, từ đó về sau ngày ngày eo mỏi lưng đau chân nhũn….. ^_^