Vương gia, áo lót của ngươi rơi mất rồi – Truyện tranh