Vùng Đất Ma Pháp – Truyện tranh

Vùng Đất Ma Pháp – Truyện tranh

Vùng Đất Ma Pháp – Truyện tranh Review Rating: 9.56 out of 10 based on 21455 reviews. 0
Cậu chuyện diễn ra tại vùng đất nơi siêu năng lực, ma thuật hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày Thành phố "University" với 2,3 triệu dân, nơi mà 80% dân số đều có tham gia vào " Kế hoạch phát triển trí não đặc biệt" Câu chuyện xoay quanh Mikoto và cô em gái Kuroko- người cố gắng duy trì trật tự tại quận University với tư cách một Judgment Là câu chuyện ngoài lề của To Aru no Index