Vợ tôi là chủ tịch hội học sinh (Ngoại truyện) – Truyện tranh