Vitamin (SUENOBU Keiko) – Truyện tranh

Vitamin (SUENOBU Keiko) – Truyện tranh

Vitamin (SUENOBU Keiko) – Truyện tranh Review Rating: 9.83 out of 10 based on 29169 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:,
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:5,895,966
Sự tẩy chay và ngược đãi ở trường học. Làm thế nào một con người có thể một mình đứng lên chống chọi với những điều đó? Sawako đã tìm ra một cách, vẽ Manga.