VERSUS THE EARTH – Truyện tranh

VERSUS THE EARTH – Truyện tranh

VERSUS THE EARTH – Truyện tranh Review Rating: 9.73 out of 10 based on 5501 reviews. 0
Vào năm 20xx, Trái Đất đã tự sinh ra hệ thống miễn dịch để tiêu diệt con người là virus đang kí sinh. Họ phải làm gì để chống lại hệ thống miễn dịch này?!