Tứ Đại Danh Bổ – Truyện tranh

Tứ Đại Danh Bổ – Truyện tranh

Tứ Đại Danh Bổ – Truyện tranh Review Rating: 9.53 out of 10 based on 7749 reviews. 0
Nội dung truyện Tứ Đại Danh Bổ:
Tứ Đại Danh Bổ nói về bốn bổ đầu nổi tiếng thiên hạ, dưới trướng của Gia Cát tiên sinh (not Gia Các như Vũ Đức tiên sinh bình), được coi là hộ vệ của hoàng đế. Bọn họ bốn người bốn sở trường, bốn tính cách, nhưng đều là cao thủ trong việc truy bắt tội phạm, đã lập không ít công lao cho triều đình...