Triều Hoàng Cặn Bã – Truyện tranh

Triều Hoàng Cặn Bã – Truyện tranh

Triều Hoàng Cặn Bã – Truyện tranh Review Rating: 9.59 out of 10 based on 27436 reviews. 0
Nữ chính Tô Lục Hạ bị ràng buộc với nữ phối nghịch tập hệ thống, xuyên không qua hàng ngàn vạn tiểu thế giới, những câu chuyện đánh nhau với vô số nam nữ cặn bã!
Tô Lục Hạ: có thể an ủi tôi, chỉ có thể là giọt nước mắt hối hận của nam nhân cặn bã, và tiếng kêu thảm thiết đau khổ không thể cầu xin của tiện nữ.