Trí Mệnh Sủng Thê: Tổng Tài Mau Nạp Mạng – Truyện tranh