Tôi Không Phải Là Nữ Thần – Truyện tranh

Tôi Không Phải Là Nữ Thần – Truyện tranh

Tôi Không Phải Là Nữ Thần – Truyện tranh Review Rating: 8.52 out of 10 based on 25351 reviews. 0
Con người hiện đại đã tìm thấy một viên đá bí ẩn và một sinh vật hình người nằm đã ngủ trong hàng chục ngàn năm qua, thông qua nghiên cứu về chúng, một thế giới ảo về mức độ giảm 100% đã được phát triển. Thúc đẩy, hàng tỷ người đang đắm mình trong đó