Thú Nguyên Truy Kích – Truyện tranh

Thú Nguyên Truy Kích – Truyện tranh

Thú Nguyên Truy Kích – Truyện tranh Review Rating: 9.81 out of 10 based on 6183 reviews. 0
Đây là thế giới chiến tranh huyễn tưởng thú được hiện thực hoá,liệp sát cũng vì vậy sinh ra.Thân là thành viên ưu tú của liệp sát cục diệp bán thành không những cùng đồng đội chiến đấu,còn phải sáng tạo hiện thế gọi là thần.Những nguy hiểm tiềm ẩn trong thành phố và sự xuất hiện tổ chức bí ẩn.Rốt cuộc thế giới này còn bao nhiêu bí ẩn?