Thú Cưng đặc biệt: Ngoại Truyện Reburst – Truyện tranh