Thiên thần tối cao của ngày tận thế – Truyện tranh