The Man Who Killed Lucky Luke | Kẻ Đã Sát Hại Lucky Luke | L’Homme Qui Tua Lucky Luke – Truyện tranh