Thế Giới Ngọc Rồng – Vaboru Nhân Chứng Lịch Sử – Truyện tranh