Thế Giới Ngọc Rồng: Hành Tinh Ngục Tù – Truyện tranh