Thất Đại Kỳ Tích – Nước Mắt Bạo Quân – Truyện tranh