Thần Y Khí Nữ: Ngự Thú Cuồng Phi Của Quỷ Đế – Truyện tranh