Sủng thê thành nghiện: Lục thiếu sủng từ đáy lòng – Truyện tranh