SPIRIT MIGRATION [LH] – Truyện tranh

SPIRIT MIGRATION [LH] – Truyện tranh

SPIRIT MIGRATION [LH] – Truyện tranh Review Rating: 8.53 out of 10 based on 2490 reviews. 0
Một tinh linh linh hồn thần thánh hay gì đó chui từ đâu ra không rõ, mất hết kí ức, không xác định được giới tính, không biết dạng sinh vật gì, có thể nhập vào và điều khiển sinh vật có lỗ đen. Lần lượt tinh linh đó giúp đỡ hết người này đến người kia trong dungeon và gặp rất rất là nhiều girl moe ...