Shin’ai naru Boku e Satsui wo komete – Truyện tranh