Sẽ là Ánh Trăng duy nhất thuộc về người – Truyện tranh

Sẽ là Ánh Trăng duy nhất thuộc về người – Truyện tranh

Sẽ là Ánh Trăng duy nhất thuộc về người – Truyện tranh Review Rating: 8.74 out of 10 based on 25141 reviews. 0
Tiểu Thanh là một tác giả truyện tranh, cô không biết thế nào bản thân phải chịu đựng vị minh tinh cục cằn thô lỗ đã đem đến rắc rối cho mình. Lại còn nói cô là kẻ theo dõi! Những người khác luôn nói minh tinh này thật lạnh lùng nhưng với cô tại sao lại ấm áp? Hơn hết, loại cảm giác bên cạnh anh ta tại sao lại gần gũi quen thuộc đến thế? Một đoạn tình cảm từ 700 năm trước, qua hàng thiên niên kỷ, trải qua biết bao tái sinh luân hồi, liệu đến lần này có thể cho kết quả gì?