Sau khi tái sinh, tôi đã trở thành người mạnh nhất để cứu tất cả mọi người – Truyện tranh