Samurai 8: Hành trình của Hachimaru – Truyện tranh