Rappa (SASAKURA Kou) – Truyện tranh

Rappa (SASAKURA Kou) – Truyện tranh

Rappa (SASAKURA Kou) – Truyện tranh Review Rating: 9.79 out of 10 based on 11304 reviews. 0
Arama và em trai mình đã gia nhập vào một nhóm thợ săn tiền thưởng. Một trăm đồng vàng cho cái đầu của một người. Anh ta là ai? Và anh ta có dễ dàng bị săn như vậy không?