Priest – Truyện tranh

Priest – Truyện tranh

Priest – Truyện tranh Review Rating: 9.87 out of 10 based on 24696 reviews. 0
Trong biên giới của miền Tây nước Mỹ, một tấm màn che của cái ác đe dọa nhấn chìm nhân loại. Công chức của các tổng lãnh thiên thần sa ngã Temozarela đang mở đường cho sự phục sinh của họ Dark Lord...